Beeldkwaliteitplan bedrijfswoningen Dalfsen

Op verzoek van de gemeente hebben we een beeldkwaliteitplan opgesteld voor een strook met kleine woon-werk kavels aan de noordrand van het bedrijfsterrein. De kopers, kleine ondernemers, laten zich meestal met de grootst mogelijke tegenzin in een keurslijf dwingen. Ons plan om zowel samenhang als ruimtelijke kwaliteit te bereiken: Als enige spelregel de verplichting tot een rieten kap op de woning, verder volledige vrijheid. Het resultaat, blije kopers en een harmonieuze en hoogwaardige straatwand.

opdrachtgever:
Gemeente Dalfsen
locatie:
Kampmansweg
 
Dalfsen
architect: 
 
oplevering:
2002