Toezicht

Toezicht wordt namens de opdrachtgever op de bouwplaats gehouden door de opzichter. Kerntaak is het controleren en beoordelen of er wordt voldaan aan het totale wensenpakket van de opdrachtgever.

Een  veel omvattende en verantwoordelijke functie die veel kennis en ervaring van het totale bouwproces verlangt. Onze opzichter observeert en analyseert tijdens de gehele uitvoeringsperiode alle werkzaamheden en rapporteert doorlopend aan de verantwoordelijkeprojectleider en directievoerder.

De opzichter is o.a. verantwoordelijk voor:

-    het houden van toezicht op de kwaliteit van de uitvoering;
-    het voeren van de complete bouwadministratie;
-    het controleren van werktekeningen aan de hand van het bestek  en bestektekeningen; 
-    het bewaken van de benodigde informatie, zoals tekeningenproductie, bemonstering en keurmerken;
-    de keuring van bouwstoffen en onderdelen op de bouwplaats of de fabriek;
-    het signaleren van afwijkingen en meer- en minderwerken;
-    het voeren van besprekingen en o.a. aannemers, onderaannemers, bouw- en woningtoezicht  en nutsbedrijven;
-    het geven van leiding aan assistenten;
-    het verzamelen van gegevens voor revisietekeningen;
-    het verzorgen van de eindoplevering.