calculaties

Beslissingen kunnen niet genomen worden zonder een goed inzicht te hebben in de bouwkosten. Wij maken kostencalculaties vanaf haalbaarheidsonderzoek tot en met uitvoering van uw bouwproject.

In de fase van het haalbaarheidsonderzoek en het voorlopig ontwerp maken wij kostenramingen.Als opdrachtgever wilt u snel informatie over investerings- en exploitatiekosten om uw bouwinitiatieven uit te kunnen werken. Binnen uw budget dragen wij de mogelijkhedenen beperkingen aan.

In de fase definitief ontwerp maken wij desgewenst elementenramingen en de fasetechnisch ontwerp de directiebegroting. Deze dient dan in de fase prijs- en contractvorming als controle middel om de aannemersbegroting te toetsen. Op deze wijze kunnen wij de onderhandeling met aanbiedende partijen voor u voeren met gedegen kennis van de bouwtechniek en bouwproductie.

In geval van meer- en minderwerken tijdens de uitvoering beoordelen wij deze en toetsen de kwaliteit van hetgeen wordt aangeboden in verhouding tot het contract.