bestekken

Voor prijsvorming van het project is naast het ontwerp- en tekenwerk een vertaling van het ontwerp noodzakelijk in een bestek. Het bestek maakt tevens deel uit van de contractstukken voor opdrachtgever en aannemer.

Ons bureau heeft ruime ervaring met schrijven van bestekken voor nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten.Ten aanzien van bestekken maken wij gebruik van STABU-methodiek. Tevens kunnen wij ook technische omschrijvingen aanbieden.