John van Dijk

e-mail: jvd@mtbarchitecten.nl

.

Ik ben architect en een van de eigenaar-directeuren van MTB Architecten.

Wat het vak voor mij inhoudt?

Vorm geven, en daarmee uitdrukking geven, aan de visie van de opdrachtgever en de gebruiker. Door een open houding, goed luisteren en veel afstemmen.

Hieraan werken met passie (voor architectuur en bouwen), compassie (voor mensen), verantwoordelijkheidsgevoel (voor een duurzame omgeving) en gezond verstand.

Ik doe dit gedreven en nuchter, zo professioneel mogelijk en met inzet van al mijn creativiteit. 

Wat mijn favoriete project is?

Je vraagt toch ook niet aan een moeder wie van haar kinderen haar favoriet is!

 

C.V.

Huidige activiteiten buiten het bureau

- Lid van de Raad van Advies van Hogeschool Windesheim.

- Lid van de Regieraad Bouw Oost Nederland.

- Lid van de Werkgroep Duurzaamheid van de Regieraad Bouw Oost Nederland.

- Voorzitter en mede-oprichter van de Stichting Apeldoorn Voorop in Duurzaamheid

- Lid van de Programmaraad en medeoprichter van locaal architectuurcentrum ZAP

  (het Zwols Architectuur Podium).

- Lid van de Welstandscommissie Lelystad.

- Lid van de Bouwsociëteit Zwolle.

- Lid van de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) Kring Stedendriehoek.

 

Eerdere activiteiten buiten het bureau

- Voorzitter van de kring Zwolle van de BNA (Bond van Nederlandse Architecten).

- Voorzitter van de Regiocommissie Regio Oost van de BNA (Bond van Nederlandse

  Architecten).

- Voorzitter van de redactie van de “Architectuurgids van Zwolle”.

- Bestuurslid van het Zwols Architectuur Podium (ZAP).

- Lid van de Werkgroep Samenwerken van de Regieraad Bouw Oost Nederland

- Docent - Begeleider aan de Academie van Bouwkunst in Groningen.

- Deelnemer aan de Klankbordgroep Duurzaam Bouwen van Natuur en Milieu Overijssel.

- Lid samenstellingcommissie Convenant Duurzaam Bouwen Salland

- Lid van de Welstandscommissie Almelo.

- Lid van de Welstandscommissie Salland.

- Lid van de Welstandscommissie Deventer.

- Supervisor en opsteller beeldkwaliteitplan bedrijventerrein gemeente Dalfsen 

 

Werkervaring

2008 - heden               Directielid en architect bij MTB Architecten Apeldoorn Amsterdam

1995 – 2008                  Maatschapslid en projectarchitect bij 19 Het Atelier van Moritz, Van Dijk en
                                      Van Scheijndel, in Zwolle.

1992 – 1995                  Projectarchitect bij KAW Architecten in Groningen.

1987 – 1992                  Projectarchitect bij Architectenbureau Klaas van den Berg in IJsselmuiden. 

1986 – 1987                  Medewerker Architect bij BV Articon Ingenieurs- en architectenbureau in Amersfoort.

1985 – 1986                  Medewerker Architect bij Architectenbureau Niels Pabbruwee in Den Haag.

Opleidingen

1977 – 1985                  Technische Universiteit Eindhoven, afdeling Bouwkunde. Bouwkundig Ingenieur, 
                                      Afstudeerrichting Architectonisch & Stedenbouwkundig Ontwerpen, diploma 1985.

1971- 1977                    VWO, Atheneum B, Rijksscholengemeenschap Schoonoord in Zeist, diploma 1977

 

Recente projecten:
Twee appartmentenblokjes te Wezep
Boulevard Heuvelink te Arnhem
Uitbreidingswijk Gelderland
Energieneutrale woning Amersfoort
28 woningen in het Rooster te Apeldoorn
Schuurwoning buitengebied Raalte
7 woningen ’t Ambtshof te Diepenveen
Woonhuis Herenweg Zwolle
15 eengezinswoningen en 4 seniorenwoningen in Uddel
Vrijstaand Passiefhuis
Trento ouderenwoningen in Oene
Woning aan de Hoenlostraat in Stadshagen, Zwolle
Landgoedwoning op De Geer in Culemborg
Trento woningen in Oene Buiten
Woning aan de Hogenhofstraat in Stadshagen, Zwolle
Woning aan de Melenhorststraat in Stadshagen, Zwolle
Woning-ensemble Hoenderloo
Uitbreiding kantoor Linthorst Techniek te Wenum
11 Passiefhuizen in Apeldoorn
68 woningen Korrelhoed, Zuidbroek te Apeldoorn
Nieuwbouw school Diamant Apeldoorn
SO en VSO school de Lelie
Moderne villa te Zwolle
Brede school Urk
Jenapleinschool en woningbouw in Zwolle
Woonhuis met schuur in het buitengebied van Twello
Rabobank Raalte
Montessorischool Hoogeveen
Dijkwoning te Zwolle
Verbouw kantoor Schiphorst BV
Verbouw CSO De Zonnehoek
140 woningen aan de Steigerdijk, Stad van de Zon
Ontwerpwedstrijd Kouwenaarsschool te Vaassen
Rabobank Vries
Kentalis Sint-Michielsgestel
117 woningen Stadshagen
Vleugelschool Zuidbroek
Recreatiewoningen Wenum
Beeldkwaliteitplan bedrijfswoningen Dalfsen
De Tuinen van Zuidbroek
Verbouw kantoor en bedrijfsruimte voor Finstral Nederland
Orthopedagogisch Dagcentrum de Schutse
Jongerencentrum Stadshagen
Nieuwbouw produktiehal ST&D te Apeldoorn
Kantoor en productiehal ICB
Schoolwoningen Hhw
Kulturhus Raalte
Sporthal Zuidbroek
Bedrijfshal leeuwbouw
Nieuwe entree met voorplein voor het Centraal Belasting Gebouw
Passanten-havengebouw aan de IJssel
Uitbreiding Historisch Centrum Overijssel
Geluidsscherm Oostertocht
Brug over de achtergracht
Psych. Dienstencentrum
Tennisclubgebouw ZLTB
Rabobank Wierden