Orthopedagogisch Dagcentrum de Schutse

In 6 groepen worden hier meervoudig gehandicapte  kinderen van 4 tot 20 jaar opgevangen. Aansluitend komt de SO en VSO school de Lelie (projectpagina) waarmee samengewerkt wordt. Hun gymzaal wordt de verbindende schakel. De licht gebogen centrale gang loopt helemaal door en verbindt beide gebouwdelen. In het hart van het gebouw komt de centrale hal waar iedere dag samen begonnen wordt. Iedere groepsruimte krijgt een eigen buitenruimte. Een speelse gevelindeling levert op ieder niveau doorkijkmogelijkheden; vanaf de grond; vanuit een (rol)stoel of staand.  Aan de voorzijde komt een eigen ontsluitings”ventweg” omdat de meeste kinderen met busjes uit de regio komen.  Warmte-koude-opslag in de bodem zorgt voor een duurzaam verwarmingssysteem.

opdrachtgever:
Careander Centraal Bureau
locatie:
Thorbeckelaan 49
 
Harderwijk
architect: 
 
oplevering:
2015