68 woningen Korrelhoed, Zuidbroek te Apeldoorn

Voor woningstichting Ons Huis Apeldoorn realiseert Van Wijnen 68 BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouwde) huurwoningen, notabene in de nieuwe lagere sociale huurprijsklasse. Beide bedrijven steken hiervoor hun nek uit. We hebben de verkaveling liniair waaierend opgezet en de rijtjes 2 aan 2 verbonden door een colonnade. Zo ontstaan vier compacte clusters die te gast zijn in de groenstrook. De parkeerkoffers aan de kopse kant van de clusters houden de auto buiten het gebied. Je woont in het groen.

opdrachtgever:
Ons Huis Woningstichting
locatie:
Wijk Korrelhoed in Zuidbroek
 
Apeldoorn
architect: 
 
oplevering:
2018